I also consent for the processing of personal information, including the free of charge use in the picture inside the which means of Art. 81 from the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Regulations of 2006, No. ninety, item 631, as amended) contained from the Profile for statistical reasons, and to advertising and mar… Read More


- wykształcenie wyższe z zakresu automatyki przemysłowej lub kierunek pokrewny (elektrotechnika, elektronika, mechatronika) - wiedza techniczna z obszaru automatyki i programów sterowania procesami - min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży automatyki lub/i doświadczenie pracy w dziale sprzedaży projektów w zakresie integracji methodów stero… Read More


Laureaci turniejów dla uczniów szkół zasadniczych przyjmowani są do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.rn','rnW piątek 4 grudnia 2009 młodzież z Rady Uczniowskiej przygotowała szkolne spotkanie ze Świętym Mikołajem - żeby tradycji stało się zadość. Było oczekiwanie, prez… Read More